• น้ำไทเกอร์ 600 ml
  ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวที่ สามารถสร้างชื่อ และ ได้รับความนิยมอย่างมาก ของเครือ ราชากรุ๊ป ผลิตภัณฑ์ นี้ ได้รับการรับรองคุณภาพจากหลายสถาบัน ไม่ว่า จะ เป็น iso 14001 ,GMP และ องค์การอาหารและยา(อย.) ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีขอบเขตการส่ง ไปทั่วภูมิภาคตะวันออก รวมถึง กรุงเทพมหานคร บางส่วน
 • น้ำถัง 20 ลิตร
  น้ำถังตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิต ไลน์การผลิตน้ำดื่มของเครื่องราชากรุ๊ป ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีการใช้มากในร้านขายอาหาร และโรงงานต่างๆ ซึ่งน้ำดื่มที่นำมาผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก 3 เดือน
 • น้ำแข็งก้อนใหญ่
  ผลิตภัณฑ์ตัวหลักของทางโรงงาน น้ำแข็งก้อนจะมีน้ำหนักประมาณ 52 กิโลกรัม มีสีใสสามารถรับประทานได้ เนื่องจากมีการผลิตจากน้ำมีผ่านการวัดคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีทั้งการขายเป็นตัวก้อนเลย และสามารถนำมาแปลรูปขายในลักษณะอย่างอื่นได้อีกด้วย
 • น้ำแข็งหลอดถุงใหญ่ 10 กิโลกรัม
  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าเป็นที่นิยมในการนำมารับประทาน คู่กับน้ำดื่มนานา ชนิด ให้ความรู้สึกที่สดชื่น ส่วมมากจะใช้ในร้านอาหารใหญ่ๆ เนื่องจากว่ามีขนาดใหญ่ถึง 10 กิโลกรัมเลยทีเดียว
 • น้ำถัง 20 ลิตร
  น้ำถังตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิต ไลน์การผลิตน้ำดื่มของเครื่องราชากรุ๊ป ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีการใช้มากในร้านขายอาหาร และโรงงานต่างๆ ซึ่งน้ำดื่มที่นำมาผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก 3 เดือน
 • น้ำถัง 20 ลิตร
  น้ำถังตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิต ไลน์การผลิตน้ำดื่มของเครื่องราชากรุ๊ป ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีการใช้มากในร้านขายอาหาร และโรงงานต่างๆ ซึ่งน้ำดื่มที่นำมาผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก 3 เดือน

=

Copyright © 2015 Racha Distributor Co.,Ltd.